Capra advocaten Is deze mail niet goed leesbaar? Klik dan hier
 
capra werkt in het publieke domein
 

Capra Concreet Speciale editie over concept-cao Gemeente en Wnra

In deze editie   Deze speciale editie van de Capra Concreet gaat vooral over de voorgestelde cao voor de gemeenten. Verschillende elementen van de concept-cao komen aan de orde. Zo bespreekt Jos de Roover de uitsluiting van de OR bij de bespreking van de secundaire arbeidsvoorwaarden en gaat Maartje Rutten in op de stapeling van de transitievergoeding en de bovenwettelijke uitkeringen. Ad Kerkhof vergelijkt de rechtsbescherming van gemeenteambtenaren in de cao met de huidige regeling. En hoe zit het met ontslag op staande voet na 1 januari 2020? Mark van de Laar bespreekt de fictieve casus van een diefstal door een gemeenteambtenaar. Begin deze maand diende de regering de Aanpassingswet Wnra in bij de Tweede Kamer. Gerdin Boelens nam de Aanpassingswet voor u door. Wilt u zich voorbereiden op de komst van de Wnra? Bekijk dan het cursusaanbod van de Capra Academie.
 

Georganiseerd overleg wordt lokaal overleg buiten ondernemingsraad om

Jos de Roover Uit de voorgestelde cao Gemeenten wordt duidelijk dat de vakbonden ook op lokaal niveau de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden gaan bepalen. Wat wordt de rol van de OR bij dit overleg? Jos de Roover beantwoordt deze vraag.
 
 

Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten

Ad Kerkhof De ambtelijke rechtspositie heeft een uitgebreid stelsel van rechtsbescherming en geschilbeslechting. Hoe pakt dit uit na de invoering van de cao Gemeenten? Ad Kerkhof vergelijkt de huidige regeling met die in de voorgestelde cao.
 
 

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Maartje Rutten Door de Wnra komt de transitievergoeding binnen het bereik van de ontslagen gemeenteambtenaar. Daarnaast bestaat het recht op bovenwettelijke uitkeringen. Gaat deze stapeling door? Dat lijkt er wel op.
Maartje Rutten licht een en ander toe in haar bijdrage over bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding.
 
 

Aanpassingswetgeving Wnra: veel 'techniek' maar ook 'praktisch relevant'

Gerdin Boelens Op 6 november 2018 diende de regering het voorstel van de Aanpassingswet Wnra in bij de Tweede Kamer. Hierin staan de nodige voorstellen tot wijziging van wetten vanwege de geplande invoering van de Wnra.
Gerdin Boelens laat enkele punten uit dit voorstel de revue passeren.
 
 

Bekijk de geplande cursussen rondom normalisering van de Capra Academie in 2019

De wetgever ligt op schema voor de invoering van de Wnra per 1 januari 2020. De Capra Academie organiseert tal van cursussen en leergangen waarmee u zich kunt voorbereiden op de veranderingen. Bekijk de planning en meld u aan.
 
 

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: weer een verandering in het arbeidsrecht?

Jacobien Frederix-Gianotten Op 1 januari 2020 gaat voor veel ambtenaren het civiele arbeidsrecht gelden. Intussen is het civiele arbeidsrecht zelf ook flink in beweging. Jacobien Frederix-Gianotten geeft een overzicht van de voorstellen van de Wet arbeidsmarkt in balans.
 
 

Over de Wnra, de (concept)cao-gemeenten en diefstal

Mark van de Laar Als gevolg van de invoering van de Wnra vervalt vanaf 1 januari 2020 het huidige tuchtrecht voor ambtenaren. Mark van de Laar bespreekt de mogelijk uitkomst van de fictieve casus van een ambtenaar die begin 2020 wordt betrapt op diefstal uit een gemeentelijk milieupark.
 
 
Capra Concreet wordt op de website geplaatst. Klik hier voor het archief.

Met vriendelijke groet,
Capra Advocaten
 
 

Volg Capra Advocaten

Linkedin Twitter
 
Column  

Tijden veranderen en wij met hen

Maartje Rutten
Maartje Rutten besteedt in haar column aandacht aan 90 jaar Capra Advocaten en de veranderingen die op til staan.
 
 

Nieuwsbrief zorg

Capra Zorg
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws in de sector zorg? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van Capra Zorg.
 
 

Nieuwsbrief onderwijs

Capra Zorg
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws in de sector onderwijs? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van Capra Onderwijs.
 
 
Agenda  

Binnenkort

11 december 2018: Cursus Actualiteiten en verdieping WIA
11 december 2018: Kennisbijeenkomst Actualiteiten arbeidsrecht voor ambtenaren
13 december 2018: Kennisbijeenkomst actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht Heerhugowaard
21 maart 2019: Cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers
11 april 2019: Dag 1 leergang Arbeidsrecht
25 april 2019: Dag 2 leergang Arbeidsrecht
16 mei 2019 : Dag 3 leergang Arbeidsrecht

 
 
 
 
 
 
 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*