Cursus Actualiteiten en verdieping WIA
Print pagina

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA
Sprekers:
Locatie:
Utrecht
Datum:
11 december 2018
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
11 december 2018
Locatie:
Utrecht
Datum:
11 december 2018
Geplaatst op:
11 december 2018

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Tijdens de cursus Actualiteiten en verdieping WIA wordt u in één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De cursus kent een praktische insteek met ruimte voor discussie en vragen. De ontwikkelingen zullen zoveel mogelijk aan de hand van concrete casuïstiek worden belicht.

Inhoud cursus
In de cursus Actualiteiten en Verdieping WIA wordt allereerst een overzicht gegeven van de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie. Een aantal van de meest belangwekkende (recente) uitspraken zal concreet worden besproken, evenals het meest actuele toetsingskader van het UWV ten aanzien van de WIA-aanvraag en de "Poortwachterstoets". Daarnaast zullen aan bod komen: actuele ziektebeelden zoals obesitas en verslaving in breder verband; de no risk-polis en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

De cursus wordt gegeven door Paula Berends-Schellens en Jacobien Frederix-Gianotten.

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor medewerkers P&O en juristen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven dan wel werkzaam zijn binnen de overheid op het gebied van het ambtenarenrecht. 

Waar en wanneer?
De cursus wordt gegeven op 11 december 2018 op een centrale locatie in Utrecht.

Kosten
De kosten voor deze cursus Actualiteiten WIA bedragen € 295,-. Hierover betaalt u geen btw omdat de Capra Academie een CRKBO-geregistreerde instelling is. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 
U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Bekijk ook

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

De toepassing van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (de WIA) leidt in de praktijk vaak tot vragen. In de cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar krijgt u antwoord op deze en vele andere vragen die zich in de praktijk voordoen. Na afloop van de cursus kent u de weg in de WIA.

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Telefoon 073-613 13 45