Kennisbijeenkomst actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht Heerhugowaard
Print pagina

Kennisbijeenkomst actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht Heerhugowaard
Sprekers:
Jacobien Frederix-Gianotten en Paula Berends-Schellens
Locatie:
Wonders eten & drinken, Heerhugowaard
Datum:
13 december 2018
Aanvang:
15:30, ontvangst vanaf 15:15
Kosten:
Geen
Datum:
13 december 2018
Locatie:
Wonders eten & drinken, Heerhugowaard
Datum:
13 december 2018
Geplaatst op:
13 december 2018
Door:
Op donderdag 13 december aanstaande verzorgen Paula Berends-Schellens en Jacobien Frederix-Gianotten van Capra Advocaten wederom een regionale kennisbijeenkomst Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht bij Wonder’s in Heerhugowaard.

De onderwerpen
De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomst aan bod:

1. Actualiteiten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Over iets meer dan een jaar is het zover, dan treedt de Wnra in werking. Er moet, zowel vóór als achter de schermen, nog veel gebeuren. De VNG is druk doende om de eerste cao Gemeenten tot stand te brengen. Wat  kunt u daarvan verwachten? Is het nu wel of niet raadzaam om schriftelijke arbeidsovereenkomsten aan te gaan? En wat is er nog meer van belang? Paula Berends en Jacobien Frederix praten u graag bij over de laatste stand van zaken. Zij zullen ook vertellen op welke manieren Capra Advocaten u bij de overgang naar het civiele arbeidsrecht kan ondersteunen.

2. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Inmiddels een half jaar later is het goed om de eerste balans op te maken. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Heeft u de zaken goed op orde? Paula Berends en Jacobien Frederix geven antwoord op enkele veel gestelde vragen.

3. Ontwikkelingen in het civiele arbeidsrecht
Nu de inwerkingtreding van de Wnra steeds dichterbij komt, is het van belang dat u zich ook oriënteert op het civiele arbeidsrecht. Complicerende factor daarbij is dat het civiele arbeidsrecht, net als het ambtenarenrecht, erg in beweging is. Enkele jaren geleden heeft de Wet Werk en Zekerheid geleid tot een aantal fundamentele wijzigingen. Nu is er weer een wetsvoorstel opgesteld waarmee grote veranderingen worden beoogd, het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans. Tijdens de bijeenkomst zal dit wetsvoorstel worden gesproken. Ook zal een aantal relevante uitspraken worden behandeld.

Heeft u een vraag over een kwestie waar u mee zit? Grijp deze bijeenkomst dan aan om even te overleggen.

Waar en wanneer?
De kennisbijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 december 2018 bij Wonders eten & drinken, Coolplein 3-7 in Heerhugowaard.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

15.15 uur        ontvangst met koffie en thee
15.30 uur        aanvang presentatie
ca.16.45 uur   afsluiting, met aansluitend een drankje

Via de link hieronder kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Aan uw deelname aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Jacobien Frederix-Gianotten op telefoonnummer 070 - 364 81 02.
Telefoon:
Mobiel:
Linkedin

Zoeken