Capra advocaten Is deze mail niet goed leesbaar? Klik dan hier
 
capra werkt in het publieke domein
 

Capra Concreet juni 2017

Deze maand   In deze Capra Concreet tipt Jacobien Frederix-Gianotten overheidswerkgevers dat zij ook de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een maatwerk-cao in plaats van een sector-cao. Maakt u gebruik van het Generatiepact? Lees dan de bijdrage van Marion Kolijn-van der Merwe en bekijk of uw regeling voldoet. Jan Blanken wijst er op dat integriteit een blijvend hot issue is voor de overheid. Op 1 juli wijzigt de Wet Normering Topinkomens. Vincent van Cruijningen geeft een overzicht van de veranderingen, waarvan er enkele met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 ingaan. Ook vindt u in deze Capra Concreet de column en de rubriek Uitgesproken terug. Bekijk ook het aanbod aan masterclasses van de Capra Academie voor het najaar van 2017.
 

Geen sector-cao maar een eigen cao? De Wnra biedt ruimte voor ‘maatwerk’!

Jacobien Frederix-Gianotten Als de plannen doorgaan, gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 in. Vanaf dan geldt in het algemeen het civiele arbeidsrecht voor ambtenaren. De Wnra geeft overheidswerkgevers de mogelijkheid om een eigen cao in te voeren. Jacobien Frederix-Gianotten legt uit hoe dat zit.
 
 

Verboden onderscheid naar leeftijd; uitvoering Generatiepact een stap te ver!?

Marion Kolijn-van de Merwe Werkt u binnen uw gemeente met een regeling Generatiepact? Let dan op dat u in uw ijver aan deze regeling uitvoering te geven niet in strijd met wettelijke bepalingen handelt. Dit overkwam de gemeente Zeewolde.
 
 

Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue

Jan Blanken Integriteit van medewerkers en bestuurders blijft een belangrijk onderwerp. Jan Blanken legt uit waarom dat zo is en wat Capra Advocaten daarin kan betekenen.
 
 

Leergang Verdieping ambtenarenrecht

De leergang Verdieping ambtenarenrecht biedt u een gedegen en actueel overzicht van het ambtenarenrecht. De leergang geeft inzicht in de meest voorkomende vraagstukken in het ambtenarenrecht. Aan het einde van deze leergang heeft u een praktisch houvast voor het nemen van rechtspositionele beslissingen maar vooral voor het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van die beslissingen.
 
 

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Vincent van Cruijningen De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke- en semipublieke sector ging op 1 januari 2013 in. Sindsdien sleutelde de wetgever regelmatig aan deze wet. Zo ook nu. Op 1 juli aanstaande gaat de Evaluatiewet WNT in. Voortaan kunt u deze wet gewoon Wet normering topinkomens noemen. Vincent van Cruijningen beschrijft de belangrijkste veranderingen, waarvan er enkele met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 ingaan.
 
 

Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag

Paula Berends-Schellens De Universiteit Maastricht organiseert vanwege een project een aanbesteding. Een bedrijf schrijft zich in voor de aanbesteding. De betrokken hoogleraar en leider van dit project blijkt aandeelhouder te zijn van dit bedrijf, maar is daar onduidelijk over naar de universiteit. Deze omstandigheid aangevuld met enkele andere gebeurtenissen zijn reden voor strafontslag. De hoogleraar vecht zijn ontslag tevergeefs aan.
 
 
Capra Concreet wordt op de website geplaatst. Klik hier voor het archief.

Met vriendelijke groet,
Capra Advocaten
 
 

Volg Capra Advocaten

Linkedin Twitter
 
Uitgesproken  

Luxe broodjes

Pieter Joost Schaap
Pieter Joost Schaap bespreekt met enige regelmaat een uitspraak die hem opviel. Deze keer gaat zijn bijdrage over ongeschiktheidsontslag.
 
 
Column  

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Maartje Rutten
De column in deze Capra Concreet is van de hand van Maartje Rutten, directeur van de vestiging ’s-Hertogenbosch. Maartje Rutten gaat in op de onderlinge verbondenheid van de praktijkgroepen en de kurk waarop Capra drijft.
 
 

Stichting Jo Maes/Capra Prijs 2017

Ook dit jaar stelt de Stichting Jo Maes/Capra Prijs weer een bedrag van € 1.000 beschikbaar voor de beste scriptie op het gebied van het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht of het algemeen bestuursrecht.
 
 

Capra Advocaten sponsorde deelnemer Alpe d'HuZes

Capra Advocaten sponsorde tijdens de afgelopen editie van Alpe d'HuZes Ton van der Biezen bij zijn beklimming van deze berg. Ton besloot deel te nemen nadat een goede vriend en een oom werden getroffen door kanker en deze ziekte niet overleefden. Hij vertelt zijn verhaal.
 
 

Nieuwsbrief zorg

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws in de sector zorg? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van Capra Zorg.
 
 

Nieuwsbrief onderwijs

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws in de sector onderwijs? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van Capra Onderwijs.
 
 
Agenda  

Binnenkort

4 juli 2017: Kennisbijeenkomst ‘Actualiteiten’
28 september 2017: Cursus Actualiteiten WIA
10 oktober 2017: Masterclass Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz
12 oktober 2017: Start Leergang Verdieping ambtenarenrecht
16 november 2017: Masterclass Vertrekregelingen