Capra Dossier

Zorg

Capra dossiers

Capra Academie cursusaanbod

Cursus Arbeidsrecht bij de UMC’s

Capra Advocaten heeft voor de UMC’s de cursus Arbeidsrecht bij de UMC’s samengesteld. De cursus bestaat uit vier dagdelen waarin de problematiek wordt besproken waar elke HRM- of personeelsafdeling binnen een UMC mee te maken heeft. Er is veel aandacht voor het ambtenarenrecht, zodat de cursus vooral relevant is voor de publieke UMC’s (Leiden, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Maastricht, AMC Amsterdam).

Masterclass Integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) signaleert al een aantal jaren dat een gebrek integriteit regelmatig de oorzaak is voor incidenten in de zorg. Wat kunt u doen om de kans op integriteitsschendingen te verkleinen? Volg de masterclass Integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg.

Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief

De zorgsector blijkt relatief gevoelig te zijn voor ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Weet u hoe u arbeidsrechtelijk en gezondheidsrechtelijk zorgvuldig reageert als geluiden van intimidatie op de werkvloer binnen uw organisatie de kop opsteken? Na het volgen van de masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief bent u goed voorbereid als deze situatie zich voordoet.

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg

Zorginstellingen zijn geen statische organisaties. Ze hebben continu te maken met veranderingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie. Denk aan wijzigingen in de financiering of wetgeving, aangaan van fusies of samenwerkingen of de invoering van nieuwe werkwijzen. Die veranderingen hebben vaak gevolgen voor het personeel. Hoe kunt u deze veranderingen doorvoeren en rekening houden met de arbeidsrechtelijke gevolgen? De masterclass Organisatieveranderingen in de zorg geeft antwoord op deze en andere vragen.

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

19 april 2018

De overheid geeft (ex-)werkgevers de mogelijkheid om te kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de Wet Werk en Inkomen bij Arbeidsongeschiktheid. Bij het maken van deze keuze geven financiële argumenten vaak de doorslag. Maar wat zijn de praktische en juridische gevolgen na de keuze voor het eigenrisicodragerschap? Tijdens de cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA krijgt u antwoord op al uw vragen. Daarna kunt u het beoogde financiële voordeel ook echt bereiken.

Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers: van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht

21 maart 2019

Wilt u zich voorbereiden op de gevolgen van het wetsvoorstel 'Normalisering rechtspositie ambtenaren'? Schrijf u dan nu in voor de cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers. In twee dagdelen krijgt u een gedegen eerste overzicht van het civiele arbeidsrecht. Daarbij maken we steeds een vergelijking tussen het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. Zo worden de onderlinge verschillen goed duidelijk.

Top