Artikelen

De ambtenaar en overgang van onderneming, heel normaal of niet?

Geplaatst op: 12 oktober 2018

Door: Maartje Rutten

Een gemeente exploiteerde een zwembad. Na de privatisering kwam het zwembad in handen van een private partij. Bij de kantonrechter beriepen de medewerkers zich op de regels uit het Burgerlijk Wetboek over de overgang van een onderneming. De kantonrechter ging niet mee in dit standpunt. Maartje Rutten legt uit waarom niet.

Eerste Kamer neemt voorstel aanpassing Wet BIG aan

Geplaatst op: 11 oktober 2018

Door: Tom Koomen

Het heeft even geduurd, maar inmiddels is de (spreekwoordelijke) ‘kogel door de kerk’. De Wet BIG gaat tóch veranderen. Tom Koomen beschrijft de belangrijkste wijzigingen.

Hoge Raad: Ook transitievergoeding bij gedwongen vermindering van arbeidsuren

Geplaatst op: 25 september 2018

Door: Bart Jeroen Boiten

Een leerkracht viel in 2013 uit door ziekte. De aanstelling wordt in 2015 in overeenstemming beëindigd. Vervolgens werd de leerkracht per direct opnieuw benoemd voor minder uren per week. Ondanks de onderlinge overeenstemming ontstaat een geschil over het recht op een transitievergoeding. Bart Jeroen Boiten bespreekt het arrest van de Hoge Raad.

Scheldende docente behoudt toch recht op bovenwettelijke uitkering

Geplaatst op: 25 september 2018

Door: Ad Kerkhof

Kan ongewenst gedrag van een docente, leidend tot de conclusie van ongeschiktheid voor de functie, ook gevolgen hebben voor de aanspraak op wachtgeld? De werkgever in deze casus, een ROC, vond van wel. De kantonrechter deelde die visie van de werkgever niet. Ad Kerkhof bespreekt de uitspraak.

Uitgesproken: Satudarah

Geplaatst op: 14 september 2018

Door: Pieter Joost Schaap

In deze Uitgesproken bespreekt Pieter Joost Schaap het ontslag van een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid die tevens lid is van Satudarah.

De Leerplichtwet en het Sociaal Medisch Advies

Geplaatst op: 14 september 2018

Door: Esther van Gaal

In Nederland geldt de Leerplichtwet. Er zijn uitzonderingen mogelijk op de verplichting om naar school te gaan. Deze variëren van tijdelijk verlof wegens familieomstandigheden tot volledige vrijstelling vanwege bijvoorbeeld psychische gronden. In het laatste geval is een Sociaal Medisch Advies (SMA) nodig. Esther van Gaal beschrijft waaraan het SMA moet voldoen en bespreekt een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege.

Digitaal besluiten verzenden. KEI-makkelijk, of toch niet?

Geplaatst op: 07 september 2018

Door: Maartje Rutten

In een tijdperk waarin nauwelijks nog brieven worden verstuurd en ook de post van de overheid steeds meer digitaal wordt ontvangen, komt de vraag op of dit eigenlijk wel kan. Een vraag die bij sommigen wellicht de wenkbrauwen doet fronsen. Is deze vraag immers niet achterhaald? Zelfs in de rechtspraak lijkt het digitaal procederen de toekomst, of toch niet?

Re-integratie van zieke medewerkers: het blijft opletten geblazen!

Geplaatst op: 31 augustus 2018

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Onlangs zijn er twee uitspraken gepubliceerd waarin de werkgever werd veroordeeld om loon door te betalen aan zijn zieke medewerker. De praktijk leert dat ook andere werkgevers zo nu en dan worstelen met de re-integratie van zieke medewerkers. Jacobien Frederix-Gianotten bespreekt de uitspraken en de lessen die uit de beide uitspraken kunnen worden geleerd.

Hoge Raad: ‘Sociaal plan met vrijwilligers- en plaatsmakersregeling kwalificeert niet als RVU’

Geplaatst op: 17 augustus 2018

Door: Sjoerd Richters

Na ruim vijf jaar is de discussie definitief beslecht: de Hoge Raad kwalificeert een sociaal plan met een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling – onder voorwaarden – niet als RVU. Sjoerd Richters bespreekt het arrest over de toetsing van een sociaal plan.

Ontslag op staande voet zes dagen voor einde van de arbeidsovereenkomst

Geplaatst op: 02 juli 2018

Door: Martijn Steuten

De afspraken zijn gemaakt, het einde van de arbeidsovereenkomst is in zicht. Desondanks loopt een discussie over klanten tussen werkgever en werknemer uit de hand en verleent de werkgever aan de werknemer zes dagen voor de afgesproken einddatum ontslag op staande voet. De werknemer legt zich er niet bij neer. Martijn Steuten bespreekt het arrest.

Minister schort invoering verplicht lerarenregister op

Geplaatst op: 12 juni 2018

Door: Eliza Christiaansen

Op 1 juli 2018 zou de verplichting ingaan dat leraren zich moesten inschrijven in het lerarenregister. Minister Slob besloot op 11 juni om de invoering van het register op te schorten.

De AVG in twaalf vragen

Geplaatst op: 05 juni 2018

Door: Fatou Tevette

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG regelt hoe u omgaat met persoonlijke gegevens en wat u doet om deze te beschermen. Fatou Tevette bespreekt in twaalf vragen en antwoorden de invoering van de AVG en gevolgen voor uw organisatie.

Zoeken