Artikelen

Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten

Geplaatst op: 26 november 2018

Door: Ad Kerkhof

De ambtelijke rechtspositie heeft een uitgebreid stelsel van rechtsbescherming en geschilbeslechting. Hoe pakt dit uit na de invoering van de cao Gemeenten? Ad Kerkhof vergelijkt de huidige regeling met die in de voorgestelde cao.

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: weer een verandering in het arbeidsrecht?

Geplaatst op: 26 november 2018

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Op 1 januari 2020 gaat voor veel ambtenaren het civiele arbeidsrecht gelden. Intussen is het civiele arbeidsrecht zelf ook flink in beweging. Jacobien Frederix-Gianotten geeft een overzicht van de voorstellen van de Wet arbeidsmarkt in balans.

Aanpassingswetgeving Wnra: veel 'techniek' maar ook 'praktisch relevant'

Geplaatst op: 26 november 2018

Door: Gerdin Boelens

Op 6 november 2018 diende de regering het voorstel van de Aanpassingswet Wnra in bij de Tweede Kamer. Hierin staan de nodige voorstellen tot wijziging van wetten vanwege de geplande invoering van de Wnra. Gerdin Boelens laat enkele punten uit dit voorstel de revue passeren.

Georganiseerd overleg wordt lokaal overleg buiten ondernemingsraad om

Geplaatst op: 25 november 2018

Door: Jos de Roover

Uit de voorgestelde cao Gemeenten wordt duidelijk dat de vakbonden ook op lokaal niveau de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden gaan bepalen. Wat wordt de rol van de OR bij dit overleg? Jos de Roover beantwoordt deze vraag.

Column: Tijden veranderen en wij met hen

Geplaatst op: 25 november 2018

Door: Maartje Rutten

Maartje Rutten besteedt in haar column aandacht aan 90 jaar Capra Advocaten en de veranderingen die op til staan.

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Geplaatst op: 25 november 2018

Door: Maartje Rutten

Door de Wnra komt de transitievergoeding binnen het bereik van de ontslagen gemeenteambtenaar. Daarnaast bestaat het recht op bovenwettelijke uitkeringen. Gaat deze stapeling door? Dat lijkt er wel op. Maartje Rutten licht een en ander toe in haar bijdrage over bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding.

De Capra Academie in 2019

Geplaatst op: 25 november 2018

Door: Monique Jansen

De wetgever ligt op schema voor de invoering van de Wnra per 1 januari 2020. De Capra Academie organiseert tal van cursussen en leergangen waarmee u zich kunt voorbereiden op de veranderingen. Bekijk de planning en meld u aan.

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

Geplaatst op: 25 november 2018

Door: Mark van de Laar

Als gevolg van de invoering van de Wnra vervalt vanaf 1 januari 2020 het huidige tuchtrecht voor ambtenaren. Mark van de Laar bespreekt de mogelijk uitkomst van de fictieve casus van een ambtenaar die begin 2020 wordt betrapt op diefstal uit een gemeentelijk milieupark.

Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels

Geplaatst op: 13 november 2018

Door: Paula Berends-Schellens

De huidige regels voor het Participatiefonds hebben de nodige haken en ogen voor schoolbesturen. De minister van OCW wil het Participatiefonds moderniseren. Wat betekent dat voor de schoolbesturen? Paula Berends-Schellens bespreekt de brief van de minister.

Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken

Geplaatst op: 30 oktober 2018

Door: Jan Blanken

Onder de titel 'Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken' schreef Jan Blanken in januari 2018 over twee uitspraken van de Raad van Discipline over een feitenonderzoek rondom een aanbesteding van de NS in Limburg. In dit artikel gaat hij in op een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland over de aansprakelijkstelling door een voormalig ambtenaar van een onderzoeksbureau.

Update voorgenomen maatregelen ter versterking van de integriteit van het lokaal bestuur

Geplaatst op: 18 oktober 2018

Door: Luc Janssen

Afgelopen week heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die zij voornemens is te nemen om de integriteit van het lokaal bestuur te versterken en bestuurlijke problemen aan te pakken. Luc Janssen bespreekt de brief.

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff

Geplaatst op: 17 oktober 2018

Door: Pieter Joost Schaap

In deze Uitgesproken besteedt Pieter Joost Schaap aandacht aan het De Bourbon Naundorff-arrest, de oudste nog geldige jurisprudentie op het gebied van bestuursrecht.

Zoeken