Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

FAQ

Wanneer treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking?

Antwoord

Wat gaat er veranderen als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?

Antwoord

Waarom heeft het wetgevingsproces zo lang geduurd?

Antwoord

Waarom wordt de rechtspositie van ambtenaren gelijkgetrokken met de rechtspositie van werknemers in de private sector?

Antwoord

Hoe ziet de gewijzigde Ambtenarenwet eruit?

Antwoord

Krijgen alle ambtenaren een arbeidsovereenkomst?

Antwoord

Kunnen ambtenaren na normalisering aanspraak maken op een transitievergoeding?

Antwoord

Kan na de normalisering met de ambtenaar een concurrentiebeding overeen worden gekomen?

Antwoord

Blijft de term 'ambtenaar' bestaan?

Antwoord

Hebben alle werknemers na de normalisering dezelfde rechten en plichten?

Antwoord

Vervalt het ambtenarentuchtrecht?

Antwoord

Blijft de ambtseed of belofte uit de Ambtenarenwet gelden?

Antwoord

Gelden na normalisering voor alle werknemers dezelfde integriteitseisen?

Antwoord
Top