Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Publicatie Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren

Op 28 maart 2017 is de Wnra gepubliceerd in het Staatsblad.
Op 28 maart 2017 is de Wet van 9 maart 2017 tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, oftewel de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, in het Staatsblad gepubliceerd. Daarmee is een volgende stap gezet op weg naar de invoering van de Wnra. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking.
Top