Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Uitspraak kort geding over normalisering

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft uitspraak gedaan in het door de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) aangespannen kort geding tegen de Nederlandse Staat.
Op 17 november 2016 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het door de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) aangespannen kort geding tegen de Nederlandse Staat met betrekking tot het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren.

De rechtbank heeft de vordering van de SCO om de minister van BZK te dwingen om met hen overleg te voeren – en op bepaalde punten overeenstemming te bereiken – afgewezen. Lees hier de volledige uitspraak.
Top