Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Updates

Publicatie Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren

Op 28 maart 2017 is de Wnra gepubliceerd in het Staatsblad.

Ministerraad bekrachtigt Wetsvoorstel normalisering

Op 24 februari bekrachtigde de ministerraad het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren.

Minister Plasterk prestenteert spoorboekje Wnra

Minister Plasterk beschrijft in een brief het tijdpad voor de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De minister wijst ook op de noodzaak van scholing, communicatie en voorlichting .

Hof Den Haag verplicht minister niet tot overleg met bonden

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde op 23 december 2016 in hoger beroep dat de minister niet verplicht is om met de vakbonden te overleggen over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Uitspraak kort geding over normalisering

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft uitspraak gedaan in het door de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) aangespannen kort geding tegen de Nederlandse Staat.

Special Normalisering Ambtenarenrecht

Capra Advocaten heeft een normaliseringsspecial uitgebracht over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren die door de Eerste Kamer is aangenomen.

Eerste Kamer stemt voor normalisering

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren met een ruime meerderheid aanvaard.
Top