Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Ministerraad bekrachtigt Wetsvoorstel normalisering

Op 24 februari bekrachtigde de ministerraad het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren.
Daarmee is een volgende stap gezet op weg naar de invoering van de Wnra. De verwachting is dat Wnra ingaat op 1 januari 2020. Daarvoor moet nog veel gebeuren, aldus minister Plasterk in zijn brief over het 'tijdpad van implementatie'.
Top