Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Minister Plasterk prestenteert spoorboekje Wnra

Minister Plasterk beschrijft in een brief het tijdpad voor de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De minister wijst ook op de noodzaak van scholing, communicatie en voorlichting .
Minister Plasterk informeert in zijn brief van 20 januari 2017 de Tweede Kamer over de noodzakelijke aanpassingen van wetten en regels die het gevolg zijn van het aannemen van het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren. Volgens de minister vraagt de Wnra om wijziging van meer dan 100 wetten.
De minister wijst ook op de noodzaak om P&O-medewerkers en leidinggevenden te scholen in het arbeidsrecht. Daarnaast hecht hij ook belang aan communicatie en voorlichting aan personeel. In  het artikel Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje” besteden we aandacht aan de brief van minister Plasterk.
Top