Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Hof Den Haag verplicht minister niet tot overleg met bonden

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde op 23 december 2016 in hoger beroep dat de minister niet verplicht is om met de vakbonden te overleggen over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
Op 3 november 2016 spanden de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) een kort geding aan tegen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bonden eisten dat de voorzieningenrechter de minister van BZK verplicht om met het SCO te overleggen en op een aantal punten overeenstemming te bereiken. De rechtbank wees de vordering op 17 november af. Daarop gingen de bonden in hoger beroep.

Op 23 december deed het gerechtshof in Den Haag uitspraak in het hoger beroep. Het Hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.
Top