Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Eerste Kamer stemt voor normalisering

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren met een ruime meerderheid aanvaard.
Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren met een ruime meerderheid aanvaard.

De Wet Normalisering heeft als gevolg dat veel wetten en lagere regelgeving aangepast moeten worden. Onduidelijk is hoe lang de transitie gaat duren, maar naar verwachting zal de nieuwe wet niet voor 1 januari 2020 in werking treden. Ook over de hoogte van de kosten van de transitie, en wie deze moet dragen, is nog geen duidelijkheid. 
 
Voordat de Koning en de minister van BZK de wettekst kunnen ondertekenen en de wet (na publicatie in het Staatsblad) kan ingaan, zal de uitkomst van het door de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) aangespannen kort geding afgewacht moeten worden.

Op 17 november 2016 zal blijken of de minister een op overeenstemming gericht open en reëel overleg met de SCO moet aangaan. De discussie over de normalisering van het ambtenarenrecht is dus nog niet helemaal gesloten.
Top