Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Utrecht
Print pagina

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Utrecht
Sprekers:
Jacobien Frederix-Gianotten en Marien Korevaar
Locatie:
De Witte Vosch, Oude Gracht 46, Utrecht
Datum:
14 februari 2019
Aanvang:
15:00, ontvangst vanaf 14:45
Kosten:
Geen
Datum:
14 februari 2019
Locatie:
De Witte Vosch, Oude Gracht 46, Utrecht
Datum:
14 februari 2019
Geplaatst op:
14 februari 2019
Door:
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf dat moment vallen onder andere gemeenten onder het civiele arbeidsrecht. Dit betekent dat gemeenteambtenaren  vanaf dat moment werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst en dat de rechtspositieregelingen, zoals de CAR/UWO, zullen worden  vervangen door collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Hiertoe zal de VNG samen met de vakorganisaties een cao Gemeenten moeten sluiten. Op 22 november 2018 is de conceptversie van deze cao gepubliceerd op de website van de VNG.

De concept cao roept veel vragen op. Zo is het ontslaghoofdstuk gesneuveld, evenals het hoofdstuk over plichtsverzuim en disciplinaire maatregelen. Wat betekent dit voor de praktijk? Welke regels zullen er gaan gelden met betrekking tot een ontslag? En kan de overheidswerkgever de medeweker na 1 januari 2020 nog wel bestraffen? Een ander punt dat opvalt is dat de concept cao gemeenten geen arbeidsrechtelijke evenknie bevat voor de overplaatsing in het belang van de dienst. Het civiele arbeidsrecht biedt die mogelijkheid wel. Als de cao op dit punt niet wordt aangevuld, is het dan nog mogelijk om een overplaatsing te realiseren als de werknemer daaraan niet wil meewerken? En hoe om te gaan met de lokale regelingen en de medezeggenschap?

Bovenstaande vragen, en andere interessante punten, komen aan de orde tijdens de kennisbijeenkomst over de cao Gemeenten in Utrecht. Voor de geplande Capra-kennisbijeenkomsten elders hebben zich reeds velen aangemeld en daarom is er nu ook de kans om naar Utrecht te komen. Marien Korevaar en Jacobien Frederix-Gianotten zullen op de meest relevante punten van de concept cao ingaan. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via onderstaande link. Deelname is kosteloos en introducés zijn uiteraard welkom.

Waar en wanneer?
De kennisbijeenkomst vindt plaats op 14 februari bij De Witte Vosch, Oude Gracht 46 in Utrecht. De bijeenkomst begint om 15:00 en duurt tot ongeveer 16:30. Aansluitend bent u van harte welkom voor een borrel. Vanaf 14:45 kunt u binnenlopen.

Aanmelden
Via de link hieronder kunt u zich aanmelden voor de kennisbijeenkomst cao Gemeenten.

Meer informatie over de cao Gemeenten?
Wilt u zich inlezen op dit interessante en actuele onderwerp? Bekijk dan de speciale editie van de Capra Concreet over de cao Gemeenten.
Telefoon:
Mobiel:
Linkedin

Zoeken