Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Groningen
Print pagina

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Groningen
Sprekers:
Gerdin Boelens
Locatie:
Groningen
Datum:
23 januari 2019
Aanvang:
14:30, ontvangst vanaf 14:15
Kosten:
Geen
Datum:
23 januari 2019
Locatie:
Groningen
Datum:
23 januari 2019
Geplaatst op:
23 januari 2019
Door:
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Vanaf dat moment vallen onder andere gemeenten onder het private arbeidsrecht. Dat betekent dat ambtenaren een arbeidsovereenkomst krijgen en dat de arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO wordt vervangen door een collectieve arbeidsovereenkomst. Voor dit laatste punt geldt dat de VNG samen met de vakorganisaties moet komen tot een CAO Gemeenten. Op 22 november 2018 is de conceptversie van de CAO Gemeenten op de website van de VNG gepubliceerd. Gemeenten kunnen op het concept reageren tot en met 1 februari 2019.

Naar aanleiding van de cao komen vele vragen op. Zo is het ontslaghoofdstuk gesneuveld en dat geldt ook voor het hoofdstuk over plichtsverzuim en disciplinaire sancties. Ander punt: de cao kent geen arbeidsrechtelijke variant van de overplaatsing in het belang van de dienst. Is het nog wel mogelijk een overplaatsing tegen de wensen van de medewerker in af te dwingen? En hoe zit het met bedrijfseconomisch ontslag na 1 januari 2020 en hoe om te gaan met de “lokale regelingen” en de medezeggenschap?

Bovenstaande vragen, en andere interessante punten komen aan bod tijdens de kennisbijeenkomst over de CAO Gemeenten in Groningen. Tijdens die bijeenkomst zal Gerdin Boelens op de meest relevante aspecten van de nieuwe cao ingaan. U kunt zich aanmelden via de link hieronder. Deelname is kosteloos en introducés zijn uiteraard welkom.

Waar en wanneer?
De kennisbijeenkomst vindt plaats op 23 januari op een centrale locatie in Groningen. De bijeenkomst begint om 14:30 en duurt tot ongeveer 17:00. Aansluitend bent u van harte welkom voor een borrel. Vanaf 14:15 kunt u binnenlopen.

Aanmelden
Via de link hieronder kunt u zich aanmelden voor de kennisbijeenkomst cao Gemeenten.

Meer informatie over de cao Gemeenten?
Wilt u zich inlezen op dit interessante en actuele onderwerp? Bekijk dan de speciale editie van de Capra Concreet over de cao Gemeenten.
Telefoon:
Mobiel:
Linkedin

Zoeken