Jos de Roover
Print pagina

Jos de Roover
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. J.C.M. (Jos) de Roover (1958) * Nederlands recht Universiteit van Tilburg * 2005 Capra * ambtenarenrecht, arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, aanbestedingsrecht, grensarbeid, Wet Sociale Werkvoorziening, Wet gemeenschappelijke regelingen * kwaliteitscoördinator

Na de HEAO – opleiding Personeelsmanagement en Bedrijfsrecht heb ik de opleiding Nederlands recht voltooid aan de Universiteit van Tilburg met als afstudeerrichting Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht.  
 
Na ruim 20 jaar in verschillende managementfuncties werkzaam te zijn geweest in de wereld van de gesubsidieerde arbeid binnen de overheid en het bedrijfsleven en in het bijzonder op het terrein van de Wsw, heb ik in 2005 de overstap gemaakt naar Capra. Als klant kende ik Capra al vele jaren als een deskundige en betrouwbare partner die op een creatieve wijze naar een oplossing zocht voor het aangedragen probleem. In dat opzicht is Capra niets veranderd.
 
Binnen Capra houd ik mij, zoals mijn kantoorgenoten, bezig met alle facetten van arbeidsverhoudingen binnen de overheid. Hierbij komt mijn opleiding en ervaring als P&O-adviseur en Hoofd P&O bijzonder van pas. De oplossing voor een probleem is namelijk niet altijd een juridische. Daarnaast houd ik mij binnen Capra bezig met juridische vraagstukken die de uitvoering van de Sociale werkvoorziening (Wsw) betreffen. Vanuit die achtergrond adviseer ik regelmatig over samenwerkingsverbanden op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Met name  als gevolg van de dualisering binnen de overheid zijn de laatste tijd veel Gemeenschappelijke Regelingen aangepast.
 
De ambitie van Capra is om de kwaliteit van haar dienstverlening constant te verbeteren. Het continue verbeteren van de kwaliteit vraagt om een gestructureerde aanpak en daarom heeft Capra ervoor gekozen haar gehele proces van dienstverlening te laten certificeren naar de normen van ISO 9001-2008. Al kwaliteitscoördinator binnen Capra ben ik nauw bij dat proces betrokken en verwachten wij het ISO-certificaat in het voorjaar van 2010 te verkrijgen.
 
Naast het werken bij Capra vind ik het belangrijk om ook maatschappelijk actief te zijn en je kennis en ervaring in te zetten voor een maatschappelijk doel. Om die reden ben ik betrokken bij het onderwijs, de sport en denk ik actief mee over de ontwikkeling van mijn (directe) leefomgeving.
 
Telefoon:
073-613 13 45
Mobiel:
0641660266
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Georganiseerd overleg wordt lokaal overleg buiten ondernemingsraad om

Capra Advocaten heeft bundel Integriteitsregels in het publieke domein geactualiseerd

De quotumregeling arbeidsbeperkten wordt geactiveerd

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Een onkreukbaar openbaar bestuur

Proportionaliteit als dragend beginsel van nieuw aanbestedingsrecht

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II