Gregoor van Duren
Print pagina

Gregoor van Duren
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. G.P.F. (Gregoor) van Duren (1961) * 1986 Nederlands Recht (sociaalrechtelijke afstudeerrichting) Tilburg * 1987 Gerechtssecretaris Arnhem * 1988 advocaat in Arnhem * 1991 advocaat in Eindhoven * 1997 Capra * docent ambtenarenrecht bij Fontys (Bestuursacademie Zuid-Nederland), Avans, Studiecentrum Rechtspleging (SSR) * sinds 2011 lid van de maatschap.
 
 “Al tijdens mijn rechtenstudie heb ik gekozen voor het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht omdat ik geïnteresseerd was in de rol van het recht op het grensvlak van economische en sociale belangen. In het ‘arbeidsrecht bij de overheid’ zoals wij dat bij Capra beoefenen, komen daar de boeiende aspecten van het bestuurlijke en politieke besluitvormingsproces nog eens bij. Ik vervul daarin met veel plezier de rol van adviseur van het bestuur en van advocaat in onderhandelingen en procedures. Naast het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht, hebben vooral onderwijsrecht, medezeggenschapsrecht en grensarbeid mijn bijzondere belangstelling. Met name op het gebied van grensarbeid zijn er veel ontwikkelingen die ik nauwgezet volg. Limburg is immers bij uitstek dé provincie waar grensoverschrijdende vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht spelen. Ook op dit gebied is Capra Advocaten uw specialist. Met regelmaat treed ik op als docent: binnen ons eigen opleidingsinstituut de Capra Academie, maar ook voor enkele onderwijsinstellingen als Fontys (Bestuursacademie Zuid-Nederland), Avans en Studiecentrum Rechtspleging (SSR).
Veel cliënten van Capra zijn in Limburg gevestigd; voor Capra reden om een vestiging in Maastricht te openen. Door ook geografisch dichtbij onze klanten te zijn, kan Capra u een nog betere service bieden.”
 
Telefoon:
043-7600600
Mobiel:
0618501055
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Capra Advocaten heeft bundel Integriteitsregels in het publieke domein geactualiseerd

Bestuurlijke integriteit bij BNR Nieuwsradio

Duo-werken en experts

CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering

Het grote risico van het eigen risico

De Wet werk en zekerheid en de uitkeringslasten in het onderwijs

De Hoge Raad koestert het primaat van de politiek

Bestuurlijke samenwerking: structure follows strategy

Over Capra Maastricht en bestuurlijke samenwerking

Capra Maastricht: de eerste ervaringen

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Capra komt naar Maastricht!

Het draait altijd om geld. Of niet?