Fatou Tevette
Print pagina

Fatou Tevette
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. F.I.M. (Fatou) Tevette (1980) * Nederlands recht Universiteit Leiden * voorheen juridisch adviseur bij de consumentenbond en advocaat in Amsterdam * 2007 Capra * ambtenarenrecht, arbeidsrecht, algemeen bestuursrecht, medezeggenschapsrecht, sociale zekerheid

Sinds 1 september 2007 ben ik werkzaam bij Capra. Daarvoor ben ik werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in Amsterdam, met als specialisaties (civiel) arbeidsrecht en commercial litigation.

Ik heb voor Capra gekozen, omdat Capra staat voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening op het gebied van het ambtenaren- en arbeidsrecht. In het bijzonder met betrekking tot het ambtenarenrecht is Capra te beschouwen als dé expert. Daarnaast biedt Capra goede ontwikkelings– en ontplooiingsmogelijkheden aan de medewerkers.

Binnen Capra richt ik mij op het algemene bestuursrecht. Voorts sta ik overheidwerkgevers, private werkgevers en particulieren bij in zeer uiteenlopende kwesties op het gebied van het ambtenarenrecht en het civiele (arbeids)recht – o.a. flexibele arbeidsrelaties, disciplinaire straffen, medezeggenschap, sociale zekerheid, werkgeversaansprakelijkheid, aanstelling en ontslag. Standaardoplossingen zijn er in mijn vakgebied niet. Elke kwestie die wordt voorgelegd is uniek en vraagt een eigen invalshoek en strategie, daarom lever ik juridisch maatwerk.

Ik ben actief bij de plaatselijke Jonge Balie vereniging, zo ben ik lid geweest van de cabaretcommissie van de Jonge Balie van de Orde van Advocaten te Den Haag en ben ik voorzitter van de Sluitingszittingscommissie 2009. Verder ben ik een van de Haagse bestuursleden van de Stichting het Atelier. Deze Stichting organiseert o.a. programma's voor kinderen tussen de 10-12 jaar uit de Haagse Schilderswijk (een zogenaamde 'Krachtwijk') en Moerwijk. Het Atelier is een wekelijks programma op zaterdag voor de jongeren, om zich sociaal, persoonlijk en creatief te ontwikkelen vanuit verschillende educatief maatschappelijke thema's.
Telefoon:
070-364 81 02
Mobiel:
0618501061
Linkedin

Zoeken

Publicaties

De AVG in twaalf vragen

Boetes en datalekken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet openbaarheid van bestuur

Het overgangsrecht van de Wgr

Flexwerk bij gemeenten, let op de nieuwe ketenregeling en opvolgend werkgeverschap

Is de Wet gemeenschappelijke regelingen alweer aan herziening toe?

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur om misbruik te voorkomen

De reparatie van de WNT

Actualiteiten wob - Vertrekregeling en geheimhouding

Actualiteiten Wob - Misbruik Wob

Samenwerking en de gewijzigde Wgr

Payrolling, een risico of een verlossing?

De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering

Het Model Sociaal Statuut: een kritische noot

Een Wobverzoek: is het document voor intern beraad?

Is een overheidswerkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval van een zelfstandige (zonder personeel)?

Payrolling? Bezint eer gij begint..

Netwerkbijeenkomsten