Marion Kolijn-van de Merwe
Print pagina

Marion Kolijn-van de Merwe
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. M.J. (Marion) Kolijn-van de Merwe (1966)  *  1990 Nederlands Recht Erasmus Universiteit Rotterdam * voorheen werkzaam bij werknemersorganisatie * 2006 Capra * vestiging Zwolle * auteur Kennisbank rechtspositie ambtenaren

Na 15 jaar voornamelijk in het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht werkzaam te zijn geweest, heb ik in 2006 mijn werkervaring verbreed door mij bij Capra ook te richten op rechtspositionele en aanverwante kwesties binnen de sectoren overheid en onderwijs. Het vanuit een juridische context werkzaam zijn binnen het publieke domein geeft een extra dimensie aan mijn vak, omdat politiek en beleidsaspecten daarbij een belangrijke rol spelen. Of het nu gaat om een individuele medewerker, of om een breder vraagstuk als samenwerkingsverbanden; klantvriendelijkheid, bereikbaarheid, snelle en professionele advisering zijn voor mij sleutelbegrippen als het gaat om goede dienstverlening aan onze cliënten.

Voor de vestiging Zwolle ben ik contactpersoon voor de kennisbijeenkomsten die wij organiseren.

Naast het verstrekken van juridisch advies en het verlenen van (rechts)bijstand geef ik met veel plezier (incompany) cursussen aan personeelsadviseurs, juristen en leidinggevenden.

Ik ben als vertrouwenspersoon verbonden aan een vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs ten behoeve van een aantal basisscholen alsmede aan een stichting voor kinderopvang. Ook lever ik als auteur een bijdrage aan de Kennisbank rechtspositie ambtenaren.
Telefoon:
038-423 54 14
Mobiel:
0642798996
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Capra Advocaten heeft bundel Integriteitsregels in het publieke domein geactualiseerd

Verboden onderscheid naar leeftijd; uitvoering Generatiepact een stap te ver!?

Ongeschiktheid voor de functie, herplaatsingsinspanning en re-integratiefase: nieuwe jurisprudentie