Artikelen

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Geplaatst op: 22 september 2017

Door: Eliza Christiaansen

Naar verwachting treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 in werking. De Wnra heeft gevolgen voor het ontslagrecht. Eliza Christiaansen neemt u mee naar het jaar 2020 en geeft aan de hand van een voorbeeld aan wat er verandert aan de regels bij ontslag van een ambtenaar.

Gastcolumn: Bewijsvoering en opbouw dossier cruciaal bij ontslag

Geplaatst op: 15 september 2017

Door: 

Hoffmann Bedrijfsrecherche wordt regelmatig ingeschakeld bij onderzoeken naar de handel en wandel van ambtenaren en werknemers. Vaak gebeurt dat nadat eerst een intern onderzoek plaatsvond. Zo'n voorafgaand intern onderzoek kan bepalend zijn voor het vervolg van de procedure. Collin Geelen van Hoffmann Bedrijfsrecherche waarschuwt hiervoor en geeft enkele tips wat te doen als u signalen krijgt die om een onderzoek vragen.

Privacy: het recht op vergetelheid

Geplaatst op: 15 september 2017

Door: Suzanne van Loon

In het dagelijks leven heeft elke P&O-adviseur te maken met privacyregels. Denk aan het opslaan en doorsturen van persoonsgegevens van sollicitanten en het bewaren van het personeelsdossier. Op 25 mei 2018 gaan nieuwe privacyregels in. Suzanne van Loon bespreekt de gevolgen als iemand een beroep doet op het recht op vergetelheid.

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Geplaatst op: 13 september 2017

Door: Esther van Gaal

Mag een werkgever van alle medewerkers verlangen dat ze aan dezelfde keuringseisen voldoen? Over die vraag boog het College voor de Rechten van de Mens zich in een zaak waarbij Capra Advocaten de werkgever bijstond.

Is onrechtmatige inzage in EPD reden voor ontslag op staande voet?

Geplaatst op: 08 september 2017

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat medewerkers van zorginstellingen zorgvuldig omgaan met hun gegevens. De praktijk leert dat dit niet altijd het geval is. Jacobien Frederix-Gianotten bespreekt enkele uitspraken over ontslag op staande voet van medewerkers die patiëntgegevens bekeken maar daartoe niet bevoegd waren.

Vertrouwen is goed…

Geplaatst op: 05 september 2017

Door: Bart Jeroen Boiten

In elke editie van de Capra Concreet staat een column van een van de maten van Capra Advocaten. Deze keer leest u een column van Bart Jeroen Boiten. Hij is veel onderweg en luistert vaak naar de radio. De reclame van Hoffmann Bedrijfsrecherche valt hem op. Hij bespreekt de noodzaak van vertrouwen en de samenwerking met Hoffmann Bedrijfsrecherche.

Verzekeringsarts: verlengstuk van Uwv of onafhankelijk deskundige?

Geplaatst op: 05 september 2017

Door: 

Het Uwv neemt regelmatig besluiten op basis van het advies van verzekeringsartsen, die bij deze organisatie in dienst zijn. Kan een verzekerde en uiteindelijk ook de rechter vertrouwen op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van deze arts? Professor mr. A.C. Hendriks bespreekt een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over dit vraagstuk.

Afspraak is afspraak

Geplaatst op: 05 september 2017

Door: Eliza Christiaansen

Een medewerker in het onderwijs sprak met zijn werkgever af dat hij bij uitdiensttreding de bovenwettelijke uitkering zou 'afkopen'. In plaats van deze maandelijkse uitkering, zou de medewerker dan een vaste ontslagvergoeding krijgen. Door een fout ontving de medewerker gedurende enkele jaren toch zowel de ontslagvergoeding als de bovenwettelijke uitkering en dat leidde tot een conflict met het schoolbestuur. Eliza Christiaansen bespreekt het oordeel van de Centrale Raad van Beroep.

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Geplaatst op: 31 augustus 2017

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Bij arbeidsongeschiktheid hebben de werkgever en de werknemer allebei verplichtingen om de re-integratie te doen slagen. Werkt de medewerker niet of onvoldoende mee, dan kan de werkgever de loondoorbetaling (gedeeltelijk) stopzetten. Dit levert soms een conflict op. Jacobien Frederix-Gianotten beschrijft twee rechtszaken waarin de vraag centraal staat of de sanctie terecht is opgelegd.

Medisch specialist valt niet onder de Wet normering topinkomens

Geplaatst op: 29 augustus 2017

Door: Mark van de Laar

Zorgvisie besteedt op haar website aandacht aan het feit dat medisch specialisten niet onder de Wet normering topinkomens vallen. Dat heeft tot gevolg dat in loondienst werken voor specialisten veel aantrekkelijker is geworden. Hun inkomen wordt immers niet begrensd door de WNT. Over dit onderwerp vroeg Zorgvisie Mark van de Laar om een reactie.

De frauderende apotheker en samenloop van rechtsgangen

Geplaatst op: 25 augustus 2017

Door: Mark van de Laar

Mark van de Laar schreef voor Zorgvisie een blog over de samenloop van rechtsgangen en de gevolgen daarvan in het geval van een frauderende apotheker.

Uitgesproken: Trinity Lutheran Church v. Comer

Geplaatst op: 24 augustus 2017

Door: Pieter Joost Schaap

In veel staten van de Verenigde Staten geldt vanwege de scheiding van kerk en staat een verbod op subsidies aan kerken of kerkgenootschappen. De Trinity Lutheran Church baat een kleuterschool en kinderdagverblijf uit en vroeg subsidie aan ter compensatie van de vervanging van de stenen ondergrond van de speelplaats door een zachtere ondergrond. Gaat de scheiding van kerk en staat zover dat de Trinity Lutheran Church geen recht heeft op subsidie? Pieter Joost Schaap bespreekt de uitspraak van de Supreme Court of the United States.

Zoeken