Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

updates

Harmoniseren waar het kan afwijken waar het nodig is

Een jaar en vijf dagen na de eerste termijn in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren, gaven de initiatiefnemers en de minister op 27 september 2016 antwoord op de vragen.

De invoeringstijd van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Het kabinet waagt zich niet meer aan een concrete voorspelling over de invoeringstijd bij aanname van het wetsvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Opnieuw uitstel behandeling, invoering wet normalisering niet voor 1 januari 2020

De geplande behandeling van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren is van 28 juni 2016 verschoven naar 27 september 2016.

Datum plenaire behandeling bekend

In juni zet de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren voort.

Voortzetting behandeling wetsvoorstel?

Het is lange tijd stil geweest rond de behandeling van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Er is nu weer nieuws te melden.

Het rapport Buitengewoon normale sturing

Sinds de eerste debatronde op 22 september 2015 in de Eerste Kamer is het stil geworden rondom het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren. Toch is er nieuws te melden.

Beantwoording vragen uitgesteld

De beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer die gepland was op 10 november a.s. is uitgesteld. De indieners van het wetsvoorstel normalisering ambtenarenrecht hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben.

Kennisbijeenkomst normalisering ambtenarenrecht

Op 3 december organiseren wij in Utrecht een kennisbijeenkomst over de normalisering van het ambtenarenrecht. Ook hebben we nieuwe vragen en antwoorden opgenomen.

Normalisering ambtenarenrecht geen gelopen race

Op 22 september 2015 vond in de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel normalisering plaats. De normalisering van het ambtenarenrecht is nog geen gelopen race.
Top