Capra Dossier

Normalisering Ambtenarenrecht

Capra dossiers

Finish in zicht: stemming op 8 november 2016

Het uur U nadert. Na een wetgevingsproces van ruim zes jaar, zal de Eerste Kamer op 8 november 2016 stemmen over het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren.
Het uur U nadert. Na een wetgevingsproces van ruim zes jaar, zal de Eerste Kamer op 8 november 2016 stemmen over het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren.

Op 25 oktober 2016 vond de tweede termijn van de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel plaats. Hoewel alle argumenten de afgelopen jaren wel zijn uitgewisseld, kwam het in deze laatste debatronde tot enkele felle discussies.

Met name PvdA-senator Barth toonde zich wederom erg kritisch. Vooral waar het de inperking van grondrechten van ambtenaren en de dubbelrol van de overheid (werkgever en wetgever) betrof, konden de initiatiefnemers haar niet overtuigen. Ook concludeerde zij dat er onduidelijkheid bestaat over de mate waarin het wetsvoorstel in overeenstemming is met internationaal recht.

De tweede termijn van de kant van de indieners was weinig verrassend. Meer dan zij tot nu toe over het wetsvoorstel hebben gezegd en geschreven, viel niet te noteren. Hun inbreng was een herhaling van zetten, waarbij overigens bleek dat zij niet op alle vragen een steekhoudend antwoord konden geven. Zo is onder meer de vraag onbeantwoord gebleven wie de kosten, die met de stelselwijziging gepaard zullen gaan, zal dragen.

Het slot was voor minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die als adviseur van de Staten-Generaal optrad. Opvallend was de wijze waarop de minister zich uitliet over het wetsvoorstel. De vraag van D66-senator Engels of hij gaandeweg minder enthousiast is geworden over het wetsvoorstel, beantwoordde de minister bevestigend.

Ook de minister moest een adequaat antwoord op enkele vragen van de Eerste Kamerleden schuldig blijven. Hij heeft daarom toegezegd deze vragen voor 4 november 2016 alsnog schriftelijk te beantwoorden. Enkele dagen later, op 8 november 2016, zal blijken of de indieners en de minister de senatoren hebben overtuigd.

Of het wetsvoorstel wordt aangenomen, is lastig te voorspellen. De VVD, de grootste fractie in de Eerste Kamer, heeft zich nog niet als voor- of tegenstander van het wetsvoorstel uitgesproken. VVD-senator Huijbregts-Schiedon gaf wel aan dat het ‘aanvankelijke milde positivisme’ over het wetsvoorstel begint terug te komen, maar dat de VVD-fractie zeker nog niet is overtuigd.

Tijdens het debat vergeleek CDA-senator Flierman de behandeling van het wetsvoorstel met een estafette. GroenLinks-senator Lintmeijer sprak over een hink-stap-sprong. Welke metafoor ook wordt gebruikt, de finish is – eindelijk – in zicht.

Luc Janssen
Capra Maastricht
Top