Masterclass Vertrekregelingen water- en hoogheemraadschappen
Print pagina

Masterclass Vertrekregelingen water- en hoogheemraadschappen
Sprekers:
Locatie:
Utrecht
Datum:
09 mei 2017
Aanvang:
Kosten:
Datum:
09 mei 2017
Locatie:
Utrecht
Datum:
09 mei 2017
Geplaatst op:
09 mei 2017
In het arbeidsrecht verdient een minnelijke regeling – het treffen van een ontslagregeling – vaak de voorkeur boven een ontslagprocedure en een procedure bij de rechter. In de publieke sector, waaronder de ‘waterschapswereld’ (waterschappen, hoogheemraadschappen en organisaties die de SAW volgen) geldt dat misschien nog wel meer dan in het bedrijfsleven. De Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) kent vele eigenaardigheden en dat maakt het treffen van ontslagregelingen voor deze sector eens temeer tot een vak apart. De vernieuwde SAW leidt daarenboven tot nog meer aspecten en afwegingen die in de ‘waterschapswereld’ wel, maar in andere sectoren niet, minder of in een andere vorm voorkomen.

Jan-Paul van Zanten behandelt op dinsdag 9 mei de ins en outs van het treffen van een ontslagregeling in de ‘waterschapswereld’. Na het volgen van de masterclass bent u goed voorbereid voor het geval dat in uw organisatie een ontslagregeling getroffen moet worden.

Een ontslagregeling bij waterschappen en hoogheemraadschappen

Wat maakt het treffen van een ontslagregeling in het ambtenarenrecht en meer specifiek in de waterschapswereld zo bijzonder? Er is allereerst sprake van een eenzijdige aanstelling die ook alleen eenzijdig door de werkgever beëindigd kan worden. Bovendien is de werkgever eigenrisicodrager voor de WW. Dat betekent dat de werkgever de kosten van een eventuele uitkering zelf moet betalen. Verder moet bij de overheid rekening worden gehouden met de bepalingen uit de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet normering topinkomens. De SAW kent na de laatste wijziging nieuwe zaken als een transitievergoeding, een ontslagverbod bij reorganisaties, per ontslaggrond verschillende aanspraken op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering en het persoonsgebonden basisbudget, om maar eens wat te noemen.

Inhoud masterclass Vertrekregelingen bij waterschappen en hoogheemraadschappen

In de masterclass komen al deze bijzondere aspecten van het treffen van een ontslagregeling in de sector van de waterschappen aan bod. Welke insteek te kiezen en wat is ‘fair’. Daarnaast is er aandacht voor het afkopen van uitkeringsrechten en het ‘wegcontracteren’ van de mogelijkheid van bezwaar en beroep en de transitievergoeding. En wat te doen als de ambtenaar zich niet aan de afspraken houdt of als een regeling moet worden getroffen met een ambtenaar die overspannen of burn out is? Ook worden interessante uitspraken besproken, bijvoorbeeld over de CRvB-formule en de toepassing van de nieuwe uitkeringssystematiek en het van werk naar werk traject.

Praktische insteek masterclass Vertrekregelingen

Jan-Paul van Zanten praat u in één dagdeel bij over de bijzondere aspecten van het onderwerp vertrekregelingen. De masterclass kent een praktische insteek. Voorafgaand aan de masterclass ontvangt u een korte casus toegestuurd, met het verzoek een conceptregeling op te stellen. De casus wordt tijdens de masterclass besproken. Er is ruimte voor vragen en het bespreken van praktijksituaties.

Waar en wanneer

De masterclass wordt gegeven op donderdag 9 mei 2017 van 13:30 uur tot 16:30 uur op een centrale locatie in Utrecht.

Kosten

De kosten voor deze masterclass Vertrekregelingen bedragen € 275,--. U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Jansen op 073-613 13 45.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Publicaties

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Telefoon 073-613 13 45